Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Internetový obchod www.mankshop.cz provozuje:

Firma: Manchester
 
Adresa Provozovny:
 
Postřekov 308
 
345 35 Postřekov
kraj Plzeňský
 
IČ: 03669734
 
Neplátce DPH.
 
* pokud žádáte výměnu nebo vrácení zboží, klikněte zde.

 

1. Objednávka, nákup

Objednávky na internetovém obchodě www.mankshop.cz jsou prováděny bez nutnosti registrace. Tyto obchodní podmínky jsou přístupné odkazem z patičky eshopu. Uživatel kliknutím na tlačítko "odeslat objednávku" potvrzuje, že se s následujícími obchodními podmínkami seznámil a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

Prohlašujeme, že uživatelem zadaná data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu na internetovém obchodě www.mankshop.cz a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Ponecháním zaškrtnutého políčka "Chci dostávat příležitostné maily o nových produktech a ostatních novinkách" u posledního kroku objednávky se uživatel přihlašuje k odběru novinkových emailů z internetového obchodu firmy www.mankshop.cz, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti.

Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese: mankshop@seznam.cz.

2. Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva, nevyzvednutí a storno objednávky

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

Nevyzvednutí zásilky na dobírku
 
 
Kupující je povinen zboží doručené formou poštovní dobírky převzít. V případě, že kupující bezdůvodně odmítne převzít zboží doručované zásilkou na dobírku, či v případě že kupující si zásilku, která byla uložena u doručovatele, nevyzvedne, je kupující povinen uhradit dodavateli  smluvní pokutu  ve výši  500,- Kč, čímž není dotčen nárok dodavatele na náhradu další vzniklé škody. Smluvní pokuta nabývá splatnosti dnem vrácení nepřevzaté či nevyzvednuté zásilky dodavateli. Dodavatel je dále oprávněn zveřejnit takovou skutečnost na internetových stránkách informujících o nespolehlivých zákaznících (http://www.nespolehlivizakaznici.eu) a jiných obdobných portálech a zároveň takovému kupujícímu bude další objednávka potvrzena jen za předpokladu výběru platby předem.

 

Storno objednávky

Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

 

3. Druhy dopravy veřejnými přepravci:

Zboží doručováno přepravní balíkovou firmou DPD. ( Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 79 Kč + 29 Kč dobírka, doprava zdarma při objednávce nad 1000 Kč )

Výdejní místo DPD Point na více než 450 místech ( Poplatek za vyzvednutí na místech DPD point je účtován ve výši 69 Kč + 29 Kč dobírka, doprava zdarma při objednávce nad 1000 Kč )

Doprava zdarma při objednávce nad 1000 Kč platí pro dopravce DPD a výdejní místo DPD Point.

U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšena. Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy. Reklamace zásilky je možná pouze u převzetí!

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem.

Více informací o dopravě, klikněte zde.

4. Záruka

V balíku vždy najdete daňový doklad. Záruční lhůta začíná běžet datumem uvedeným na dokladu. Záruční lhůta je uvedena u každého výrobku v detailu zboží. Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužena o 5 (slovy pět) dní jako náhrada za čas dopravy.

5. Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.

6. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě kupující pomocí kontaktního formuláře kontaktuje mankshop.cz. Poté kupující zboží bez dobírky zašle na adresu: Manchester, Postřekov 308, 345 35 Postřekov. Náklady na vrácení zboží hradí kupující. Zboží zakoupené v e-shopu mankshop.cz můžete vrátit až do 15 dnů od doručení - zboží, které vracíte, musí bý nenošené, v původním neponičeném obalu a s visačkou.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).

Jak zásilku připravit:

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste ji převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny pouze na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 6 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace!).

7) Doručení a dodací podmínky

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.

Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

Jak postupovat při vracení zboží:

1) Připravte zásilku dle popisu níže. Jak mile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás.
2) Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu zašlete dle popisu níže vámi zvoleným přepravcem.

Jak zásilku připravit

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny pouze na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady ( neplatí pro reklamace! ).

8. Bezpečnost

Při platbě platebními kartami se nemusíte bát zneužití. Využíváme prověřenou platební bránu s protokolem 3-D secure, podporovaným karetními asociacemi.

Všechny interní informace (hesla, jména, operace) se šifrují. Pro zvýšení rychlosti nešifrujeme obecné informace (informace o jednotlivých položkách zboží).

9. Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6. Obchodních podmínek.

10. Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

Jak postupovat:

V takovém případě kupující pomocí Reklamačního formuláře kontaktuje mankshop.cz. Poté kupující zboží bez dobírky zašle na adresu: Manchester, Postřekov 308, 345 35 Postřekov, tel.: +420 723 311 451.

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace). Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Zásilku zašlete Českou poštou Balík do ruky.

Vadné nebo poškozené zboží bude opraveno, vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.

Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.

U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.

O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem.

 

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Váš "Mankshop.cz"

Obchodní podmínky jsou platné od 1.01.2015 do odvolání.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu.

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

ODUyN